Saznajte vise o planu i programu

Naše srednje škole

Home >Obrazovni program

Internacionalna škola Brook Hill pruža sveobuhvatno učenje prema Kembridž nastavnom planu i programu

Obrazovni sistem u Internacionalnoj školi Brook Hill takođe je podeljen na obrazovne nivoe. Srednjoskolsko obrazovanje se deli na sledeći način
– Obrazovni nivo 3: Godine 7-9
– Obrazovni nivo 4: Godine 10 i 11
– Obrazovni nivo 5: Godine 12 i 13
Cilj nam je da kontinuirano razvijamo veštine učenika u skladu sa Kembridž obrazovnim nastavnim planom i programom. Naše metode su personalizovane tako da odgovaraju potrebama svakog učenika.

Obrazovni nivo tri

Obrazovni nivo četiri

Obrazovni nivo pet

Obrazovni nivo tri

Na početku srednjoškolskog obrazovanja, učenici počinju da razvijaju veštine neophodne za obrazovni nivo 4 i kasnije. Svaki predmet ima nastavni plan i program sa zadatim ciljevima za svaku godinu. U srednjoj školi, deca počinju da prate Kembridž opšti međunarodni program srednjoškolskog obrazovanja, razvijajući veštine iz:

 • Engleskog jezika / Engleski kao dodatni jezik
 • Matematike
 • Prirodnih nauka (Biologija, Hemija, Fizika)
 • Geografija
 • Istorija
 • Stranih jezika (Kineski, Francuski, Nemački, Srpski i/ili Španski). Srpski jezik nije deo Kembridž međunarodnog obrazovnog sistema.
 • Umetnost i dizajn
 • Muzičkog obrazovanja
 • Informacione tehnologije i informatiku
 • Sport

Obrazovni nivo 3 traje tri godine (7, 8 i 9 razred). Deca koja pohađaju ovaj nivo su obično između 11-14 godina starosti. Na kraju devetog razreda, učenici polažu ispite prema Kembridž međunarodnom ispitnom sistemu iz tri glavna predmeta (engleski jezik, matematika i prirodne nauke), nakon čega dobijaju sertifikate sa ocenama sa Kembridža.

Pročitaj više
students-bh-1

Obrazovni nivo četiri - IGCSE (Cambridge opšti međunarodni program šrednjoškolskog obrazovanja za đake između 14 i 16. godina)

Ovaj nivo traje dve godine i raspoređen je na deseti i jedanaesti razred. Učenici su uglavnom starosti između 14 i 16 godina. Tokom desetog razreda, prelazi se jedna polovina sveukupnog nastavnog programa za IGSCE nivo, dok se provera stečenog znanja vrši polaganjem internih testova koje obezbeđuje Brook Hill škola. Tokom jedanaestog razreda, prelazi se druga polovina nastavnog programa za IGCSE nivo, a u Maju/Junu se polažu pripremni i završni Kembridž testovi.

Nastavni program koji se primenjuje u obrazovnom nivou 4 razvija kreativno razmišljanje i pomaže učenicima da pronađu rešenje problema. Prihvaćen i priznat od strane vodećih univerziteta i poslodavaca širom sveta i jednak je GCSE (opšti program srednjoškolskog obrazovanja) nivou u Ujedinjenom Kraljevstvu. Učenici koji ostvare rezultate od A* do C imaju dobro znanje za nastavak obrazovanja na AS i A nivoima, ali isto tako, mogu i da izaberu druge obrazovne programe. Na mnogim univerzitetima jedan od kriterijuma za upis je kombinacija završenih Kembridž IGCSE i AS/A nivoa.

Učenici na obrazovnom nivou 4 uzimaju minimum 5 predmeta, mada se najčešće opredeljuju za 9-10 predmeta na IGCSE nivou. Završni Kembridž ispit za ovaj nivo se polaže na kraju 11. razreda.

IGCSE nivo uključuje:

 • Svi učenici moraju da uzmu sledeće obavezne predmete na IGCSE nivou:

  • Engleski ili Engleski kao dodatni jezik
  • matematiku (obavezni ili dodatni)
  • Prirodnih nauka (Biologija, Hemija, Fizika)

 • Učenici, zatim, mogu da izaberu neki od sledećih izbornih predmeta kako bi formirali IGCSE program od 9-10 predmeta prilagođen njihovoj sferi interesovanja:

  • Geografija
  • Istorija
  • Sociologija
  • Strani jezici kao što su kineski, francuski, nemački ili španski
  •Poslovna ekonomija
  • Informatika
  • Likovna umetnost i dizajn

 • Takođe, učenici mogu da izaberu i srpski jezik, ali on nije deo Kembridž obrazovnog programa

Pročitaj više
students-bh-3

Obrazovni nivo pet - AS i A nivo

Obrazovni nivo 5 traje dve godine i raspoređen je na 12. i 13. razred. Učenici koji pohađaju ovaj nivo su uglavnom 16-18 godina starosti. Nivo stečenog znanja na ovom nivou se procenjuje pripremnim i završnim Kembridž ispitima koji se održavaju u maju / junu.

Nastavni program na obrazovnom nivou 5 podstiče studiozan pristup učenju I razvoj nezavisnog razmišljanja. Napredan nivo učenja koji priprema učenike za željene studije. Ovaj nivo obrazovanja je prihvaćen i priznat od strane vodećih svetskih univerziteta i poslodavaca širom sveta, i jednak je sa AS I A obrazovnim nivoima koje pohađaju učenici u Ujedinjenom Kraljevstvu. Učenici koji ostvare rezultate od A* do C na obrazovnom nivou A imaju sjajno pripremno znanje za upis na različite univerzitete širom sveta. Ovo važi za Ujedinjeno Kraljevstvo gde svi univerziteti prihvataju Kembridž diplomu, kao i preko 600 univerziteta u Sjedinjenim Državama, uključujući i sve Ivy League i Ivy Plus univerzitete. Na mnogim univerzitetima jedan od kriterijuma za upis je kombinacija završenih Kembridž IGCSE i AS/A nivoa.

Na AS nivou učenici uzimaju maksimalan broj od 5 predmeta, od kojih na A nivou zadržavaju maksimalno 4 predmeta. Završni ispiti za AS nivo se održavaju na kraju 12. razreda, dok se završni ispiti za A nivo održavaju na kraju 13. razreda.

Obrazovni nivo pet - AS i A nivo

 • Nema obaveznih predmeta na AS i A nivou, učenici biraju predmete koji će ih najbolje pripremiti za oblast koju žele da studiraju nakon završene srednje škole

 • Predmeti koji se nude na AS i A nivou su:

  • Engleska kniževnosti
  • Matematika (obuhvata čistu matematiku, mehaniku i statistiku)
  • Biologija
  • Hemija
  • Fizika
  • Geografija
  • Istorija
  • Sociologija
  • Psihologija
  • Kineski jezik
  • Francuski jezik
  • Nemački jezik
  • Španski jezik
  • Biznis studije
  • Ekonomija
  • Umetnost i dizajn
  • Studije o medijima
  • Kompijuterske nauke
  • Informacione tehnologije

 • Na AS nivou najviša ocena je A, a najniža prelazna ocena je E. Na A nivou, najviša ocena je A*, dok je najniža prelazna ocena i dalje E

Pročitaj više
students-bh-2

Kontaktirajte nas

Brook Hill Srednja Škola

Cara Iraklija 3. Beograd, Srbija

+381 11 450 66 71
office@brookhill.rs

Pon – Pet 09:00 – 17:00

Social Media Info

Zašto učiti ovde?

Ko smo mi
Šta mi pružamo
Naše vrednosti
Roditelji kao naši partneri

Ko smo mi

Osnovani smo kao Kembridž internacionalna škola od 2012. Pružamo sveobuhvatno obrazovanje učenicima obično uzrasta od 11 do 18 godina. Naša škola je u potpunosti registrovana pri Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.

Sedište nam je na Dedinju u Beogradu. Od našeg početka proširili smo se sa 25 na približno 200 učenika i nastavljamo da rastemo.

Šta mi pružamo

Naše grupe su ograničene veličine (najviše 15 učenika), a časovi su planirani da odgovaraju individualnim potrebama naših učenika. Sve naše knjige su odobrene u Kembridžu.

Naša škola obezbeđuje sveže pripremljenu hranu za ručak i grickalice. Takođe, tokom cele godine organizujemo putovanja povezana sa nastavnim planom i programom.

Zapošljavamo nastavnike koji govore engleski jezik, a naše međunarodno studentsko telo čine učenici iz celog sveta.

Naše vrednosti

U međunarodnom okruženju koje negujemo, učenici se uče dostojanstvu, poštovanju, saosećanju i prihvatanju. Naporno radimo sa našim učenicima na suzbijanju nasilja i slaveći razlike.

Uz podršku naših visokokvalifikovanih nastavnika, naši učenici pohađaju univerzitete širom sveta.

Posvećeni smo zaštiti i promociji dobrobiti dece i mladih.

Roditelji kao naši partneri

Ponosimo se izvanrednim odnosima koje stvaramo sa roditeljima. Od kratkog ćaskanja na početku ili na kraju školskog dana do formalnijih razgovora o napretku tokom redovnih večeri roditelja i nastavnika, lako smo dostupni. Roditelji imaju posebnu ulogu u obrazovanju i podstiču se da se aktivno uključe u napredak svoje dece.

Trougao koji se sastoji od škole, učenika i roditelja igra vitalnu ulogu u obrazovanju, gde je svaka uloga ista i međusobno povezana. U internacionalnoj školi Brook Hill sve strane obrazovnog trougla zajedno rade na postizanju zdravog razvoja deteta.

Mogućnosti obrazovanja koje pruža internacionalna srednja škola Brook Hill mogu promeniti život i vama i vašem detetu. Ne propustite ovu priliku i osigurajte odličan početak dugog puta obrazovanja vašeg deteta.

EW8A1433

  Detalji o detetu:

  Datum rođenja:
  Kontakt informacije:

  Majka  Otac  Hobiji i ostala interesovanja deteta

  Moje dete (čekirajte kvadratić ako važe sledeće izjave):

  Može da drži olovku / hemijsku / makazeZna da izbroji do 10 (da izgovori)Ima dobru koordinaciju (hodanje, trčanje, skakanje, penjanje)

  Pravilno drži posuđePrijateljski je nastrojeno prema novim ljudima

  Kako ste čuli za nas?

  InstagramFacebook stranicaGoogle pretragaPreporuka prijatelja / roditeljaDrugo

   Child's details:

   Date of birth:
   Contact:

   Mother   Father   My Child's Hobbies and Interests

   My Child (tick the box if it appllies):

   Can hold a pencil/pen/scissiorsKnows numbers to 10 (speaking)Has good coordination (walking, running, hopping, climbing)

   Holds utensils properlyIs friendly towards new people

   How did you hear about us?

   InstagramFacebook PageGoogle SearchRecommendation from a Friend/current/previous ParentOther